تبلیغات
فایل داک

توجه: برای باز شدن فایل باید آفیس 2013 بر روی سیستم شما نصب باشد
در این فایل 14 تابع پرکاربرد در حسابداری بصورت مجزا (هر کدام در یک شیت) آورده شده است و با وارد کردن پارامترهای ورودی توسط کاربر، خروجی محاسبه میشود. همچنین 22 تابع دیگر که ممکن است برای کارهای دیگر مفید باشند نیز به صورت جداگانه در یک شیت تعریف و شرح داده شده اند. توابعی که در این فایل آماده استفاده هستند به شرح زیر میباشند:
1.      محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی

2.      محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف

3.      محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی در دوره ای خاص

4.      محاسبه استهلاک در هر دوره حسابداری

5.      محاسبه استهلاک بروش جمع ارقام سنوات

6.       محاسبه استهلاک بروش جمع ارقام سنوات در یک دوره مشخص

7.      محاسبه ارزش نهایی سرمایه گذاری

8.      محاسبه ارزش فعلی سرمایه گذاری

9.      محاسبه مبلغ اقساط وام

10.  محاسبه اصل مبلغ وام در هر دوره

11.  محاسبه مبلغ بهره وام در هر دوره

12.  محاسبه مبلغ بهره وام در یک دوره مشخص

13.  محاسبه نرخ سود تضمین شده

14.  محاسبه تعداد اقساط وام


Powered by WebGozar